Glanzende geheimenis

Een keuze uit de gedichten van P. C. Boutens

  • Auteur: Pieter Cornelis Boutens, Marco Goud
  • SKU: 9789083018379
  • Verschenen: 12-06-2020
  • Leverbaar: Niet beschikbaar
  • Druk: 1e druk
  • Productvorm: Zachte kaft
  • Taal: Nederlands
  • Uitgever: uitgeverij HetMoet
  • Aantal pagina's: 48
€ 17,50

Omschrijving

Bloemlezing uit de gedichten van P.C Boutens samengesteld door Simon Mulder met een voorwoord van Marco.

P. C. (Pieter Cornelis) Boutens (1870-1943) groeide op in Middelburg, in een streng-protestants gezin. Na een carrière als leraar klassieke talen op de jongenskostschool Noorthey te Voorschoten vestigde hij zich in Den Haag. Daar kon hij zich met het geven van privélessen en steun van vrienden en bewonderaars meer richten op de literatuur. Zijn werk getuigt van de filosofie van Plato: de ziel neigt boven het aardse leven uit, naar een hogere wereld. Naast dit zienerschap heerst in zijn werk ook een zwijgen: dit hogere kan slechts bij benadering in woorden uitgedrukt worden – en daarnaast moest hij tevens zijn homoseksualiteit verzwijgen. In zijn gedichten viert hij de schoonheid van  de natuur, zijn godsbesef en de verheven liefde die boven leven en dood uitstijgt.  Boutens' dichtwerk toont verwantschap met dat van Herman Gorter en J. H. Leopold, maar vindt in zijn latere bundels zijn eigen weg, in een rijke, glanzende stijl, die voor de aandachtige lezer diepe geheimen ontvouwt.

PZC
Recensie door Mario Molengraaf

Van bijna alles is er genoeg, en soms zelfs te veel. Herrie en hondendrollen, bakfietsen en brompotten. Maar ook veel mooie, begeerlijke dingen zijn er in veelvoud, en dus vervangbaar. Alleen dat ene niet, jouw leven, mijn leven, eenmalig. Door dat besef lijkt de poëzie van P.C. Boutens te zijn ingegeven. Op zijn Haagse graf staat: ‘En alleen is leven leven/ als het tot den dood ontroert’. Deze slagzin om zuinig te zijn op ons ene leven vormt het slot van zijn gedicht ‘Goede dood’. De dood maakt het belang van het leven duidelijk: ‘Alle schoon dat de aard kan geven,/ Blijkt een pad dat tot u voert’.

Natuurlijk staat dit gedicht in de elegant uitgevoerde bloemlezing uit Boutens’ poëzie ‘Glanzende geheimenis’, samengesteld door voordrachtskunstenaar Simon Mulder. Marco Goud, biograaf van Boutens, schreef een voorwoord. De in 1943 overleden dichter werd in 1870 geboren te Middelburg. Met recht zei hij ‘van huis een Zeeuwsche jongen’ te zijn, niet alleen vanwege de plaats waar hij werd geboren en opgroeide, maar ook vanwege werk als ‘Domburgsch uitzicht’, in deze uitgave opgenomen. Aanleiding voor het verschijnen is zijn honderdvijftigste geboortedag en een Haags Art Nouveau Festijn.

Art Nouveau is de stijl van ingewikkeld gebogen vormen. Op zoiets stuit je ook bij Boutens, de meester van meanderwendingen als ‘Door versten droom niet afgezocht,/ Die steilden uit alomme zeeëspreien’ en ‘Een zaligheidbelovende oogenstraal/ Den diepen spiegel in de zieleschaal’. Zoveel extatische kronkels dat je bijna de ontnuchterende waarheid achter de poëzie niet ziet. De pijn van vergeefs en verboden verlangen: ‘Daar is niet éen die eenzaam gaat als ik,/ en geen der andren draagt zijn harts geheim’.

De pijn én de vreugde van de liefde, zoals beleden in het prachtige ‘Liefdes uur’. Bij ‘de blanke dageraad’, of wanneer ‘de zon genaakt de middagsteê’, of bij het ‘rosse goud’ van de avond, het is altijd liefdesuur bij P.C. Boutens, de eeuwige liefde die het eenmalige leven zijn zin verleent.

Glanzende geheimenis. Een keuze uit de gedichten van P.C. Boutens door Simon Mulder. Met een voorwoord van Marco Goud – 48 pag./15,- euro, Uitgeverij HetMoet. Zie ook de podcast op www.feestderpoezie.nl