Management & bedrijf

Besturen doe je samen € 31,75
Besturen doe je samen

Alleen als raad, college en gemeentelijke organisatie goede afspraken hebben én samenwerken is goed bestuur mogelijk. Maar hoe doe je dat? Het nieuwe boek ‘Besturen doe je samen’ gaat hier op in.Voor burgers, bedrijven en organisaties is de gemeente de eerste en meest zichtbare overheid. De gemeente raakt vaak direct aan hun belangen. Hoe kom je, te midden van deze maatschappelijke dynamiek, tot goed bestuur? Volgens de auteurs is goed bestuur alleen mogelijk als de raad, het college en de gemeentelijke organisatie tot samenspel komen. De drie actoren hebben ieder een andere rol en verantwoordelijkheid, maar kunnen niet zonder elkaar. Want hoe ga je bijvoorbeeld om met een management dat bestuurlijke taken van het college wil overnemen? Of met raadsleden die het idee hebben dat de organisatie de uitvoering niet snel genoeg ter hand neemt? Aan de hand van voorbeelden en ervaringen uit de praktijk laten de auteurs zien wat wel en niet werkt in dit samenspel. En wat daarbij de rol is van de bestuurlijke driehoek: burgemeester, gemeentesecretaris en griffier. Dit boek geeft handreikingen hoe je samenspel in het gemeentelijke bestuurlijke bestel kunt inrichten, verbeteren én versterken. Want een plezierig lopend samenspel komt alle spelers ten goede, niet in de laatste plaats de inwoners!

Van 0 naar 10.000 klanten € 24,95
Van 0 naar 10.000 klanten

Een zeer praktisch en makkelijk te lezen groeiboek voor ondernemers. Jeroen Tokmetzis, eigenaar van We love oldtimers ________________ * Hoe kan je, stap voor stap, gaan leven van je onderneming? * Hoe schaal je op voor meer groei en tijd? Hoe word je ‘business owner’? * Hoe overwin je worstelingen, twijfels en tegenslagen? ________________ De goedkoopste lessen zijn leren van andermans fouten. Jeroen weet je op een pakkende manier mee te nemen in de praktische lessen die hij geleerd heeft zodat jij eenvoudiger je doel kunt bereiken. Gijs Meuleman, eigenaar van Sensorfy en Meuleman Investments Met Jeroen’s persoonlijke aanpak en begeleiding kan ik voor veel meer mensen van waardevolle betekenis zijn. En binnen één jaar leef ik als ondernemer van mijn eigen schrijfcoachingspraktijk. Daar ben ik hem ontzettend dankbaar voor! Perdiep Ramesar, Ondernemer/eigenaar en schrijfcoach van Perdiep.nl. Je onderneming groeien/opschalen is een vak apart. Jeroen heeft mij daar fantastisch bij geholpen. Wat je in dit boek leest, kun je direct toepassen. Geen suffe strategieën, maar hands-on tips. Veel leesplezier! Sem Zijlstra, CEO Alphabet Group (DRIIVN, Boest & Cowboys) ________________ Hoe word je een succesvol ondernemer? Wat jouw definitie van succes ook is, in dit boek lees je het antwoord. Of je nu op weg bent naar de eerste tien klanten of dat je wilt opschalen voor meer tijd en groei, dit boek maakt het concreet. Zo groei je vanuit rust en vertrouwen. Meer dan 15 persoonlijke verhalen van ondernemers zoals jijzelf, nemen je mee in de échte ondernemerspraktijk. Hoe hebben zij die tegenslagen, twijfels en worstelingen overwonnen? De meer dan 75 praktische tips kun je direct toepassen. Ze hebben zich bewezen in de praktijk en werken ook voor jou en je onderneming. Ook maakt Jeroen Lampe je op een eerlijke en kwetsbare manier deelgenoot van zijn eigen f*ck-ups en successen. Van twee keer bijna failliet gaan tot het winnen van de Thuiswinkel Awards en de succesvolle verkoop van zijn e-commerce-business. Jeroen Lampe wil maar één ding: jou helpen sneller je persoonlijke ondernemersdoelen te halen. ________________ Bio Jeroen Lampe zit bomvol ondernemers-DNA en is business coach. Hij komt uit een Drents-Friese ondernemersfamilie en heeft verschillende ondernemingen en (corporate) start-ups gehad. Sinds een succesvolle exit doet hij wat hij het liefst doet en al tientallen keren heeft gedaan: strategisch en tactisch sparren met ondernemers zodat ze dan praktisch doorpakken. Meer voor je klanten en jezelf. Hij is de trotse vader van vier kinderen, bourgondiër & health nerd en gelukkig in het groene Huizen.

Exit Fantoomtrots € 27,50
Exit Fantoomtrots

Fantoomtrots is een verschijnsel dat zich kan voordoen kort voor of na een vijandelijke overname van een bedrijf. Een soort trots, een Oranjegevoel, op bedrijven die de laatste decennia van de beurs zijn gehaald, vaak door buitenlandse ‘barbaren en sprinkhanen’. Wie kent nog bedrijven als VendexKBB, Frans Maas, Nedlloyd, USG People, Ten Cate, Corio, Ballast Nedam, Grontmij, Imtech, TNT Express, Nutreco? Enzovoort. Leen Paape en Leo van de Voort zijn van mening dat bedrijven het over zichzelf afroepen wanneer zij van de beurs worden gehaald. Ze zien luiheid en zelfgenoegzaamheid bij bestuurders en toezichthouders, die ten koste gaan van prestaties, medewerkers, organisatie en maatschappij. Het kan anders; want bestuurders die de ultieme beschermingsconstructie in stelling weten te brengen van het realiseren van een hoge waardering van het aandeel via meervoudige waarderealisatie houden ‘jagers en barbaren’ buiten de deur. Alleen topresultaten en inspirerend waarde toevoegend bestuurlijk gedrag leiden tot de gewenste autonomie, onafhankelijkheid en bestuurlijke rust. Zo niet, dan is het snel gedaan met die rust. Dit vraagt om een nieuwe, meer activistische governance. De toezichthouders dienen te zorgen voor een strakke blik op die meervoudige waarderealisatie en het benutten van het potentieel van álle bezittingen die in organisaties liggen opgesloten. De auteurs pleiten voor de instelling van een one-tier board. Het bestuur (de executives) richt zich op de implementatie van de strategie en de winst- en verliesrekening, de kortere termijn dus. Het toezicht (de non-executives) richt zich op de langere termijn en het formuleren van een strategie die de potentie van de bezittingen op de balans optimaal benut. Één daarvan is het menselijk kapitaal, de belangrijke bouwsteen van de purpose van elke onderneming en niet slechts een kostenplaats op de resultatenrekening. Exit Fantoomtrots is een uitnodiging aan bestuurders, toezichthouders en managers tot diepgaande reflectie. Het bevat een aantal spraakmakende cases uit het Nederlandse bedrijfsleven. Waaronder TomTom, DSM, KPN, Neways, Ajax, Signify, Wereldhave, Philips, ASML, Wolters Kluwer en Auping. Een must read voor corporate Nederland! Als bioloog verwijs ik graag naar Darwin: je kan alleen succesvol zijn als je jezelf aanpast aan een veranderende wereld; dat hebben we bij DSM gedaan, ook met betrekking tot onze innovaties. (Feike Sijbesma, voormalig CEO Koninklijke DSM). Activistisch toezichthouden is een niet te stoppen trend. En terecht. (Dorothee van Vredenburch, Executive partner De Brauw Blackstone Westbroek). De schrijvers pleiten terecht voor een one-tier board; dit om bredere, frequentere en actievere discussies in de boardroom te bewerkstelligen. (Paul Koster, oud-directeur VEB). De Corporate governance Code is een code voor goed bestuur. ‘Goed’ is geen statisch begrip. Onze opvattingen, bijvoorbeeld over wat maatschappelijk wenselijk of aanvaardbaar is, of hoe we het begrip ‘lange termijn waardecreatie’ moeten interpreteren, zijn steeds aan verandering onderhevig. Dit boek helpt ons te reflecteren op hoe ‘goed’ er uit ziet in de wereld van vandaag, en belangrijker, van morgen. (Pauline van der Meer Mohr, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Governance).

op de golven van de vrije zee € 15,00
op de golven van de vrije zee

op de golven van de vrije zee acht opstellen over Mare liberum van Hugo de Groot Onder redactie van Jacob Giltaij, Guus van Nifterik en Jet Nijkamp, die ook de tekeningen maakte, is dit boekje geproduceerd onder auspiciën van de afdeling Algemene Rechtsleer van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam.

100 meestgestelde vragen bij een bedrijfsoverdracht € 25,00
100 meestgestelde vragen bij een bedrijfsoverdracht

Een bedrijfsoverdracht is niet iets wat ondernemers dagelijks meemaken. Het (ver)kopen van een bedrijf is ook niet iets wat u er even bij kunt doen vanwege de vele dimensies en complexiteit. Dit uit zich in de vele vragen die ondernemers stellen. Natuurlijk is dat ook helemaal niet raar als u niet precies weet hoe een bedrijfsoverdracht in zijn werk gaat. Daarom beantwoordt dit boek de 100 meest gestelde vragen bij een bedrijfsoverdracht. Vanaf de oriëntatie en bewustwording tot en met zaken die spelen na de overdracht. Zodat u goed voorbereid een aan- of verkooptraject in kunt gaan. Berrie Abelen (1978) is mede-eigenaar van Adcorporate dat zich sinds 2002 in meerdere Europese landen bezighoudt met het thema bedrijfsoverdracht in het MKB. Zowel als adviseur als ondernemer heeft Abelen ruime ervaring opgedaan met kopen en verkopen van bedrijven. Als auteur en publicist heeft Abelen meerdere artikelen geschreven over het waarderen van ondernemingen en aanverwante zaken bij bedrijfsoverdrachten. Tevens is hij co-auteur van het in 2008 verschenen boek Vraagprijs of prijsvraag?! dat ingaat op de specifieke benadering van bedrijfswaardering voor bedrijven in het mkb. In 2015 schreef Abelen het boek Bedrijf (ver)kopen? - de praktische handleiding voor de mkbondernemer waarin zowel aspecten bij de verkoop of aankoop van een bedrijf worden behandeld. In 2020 schreef hij met Wout van der Goot Opvolging en overdracht bij familiebedrijven.

Keuzegids mbo 2022 € 34,95
Keuzegids mbo 2022

Keuzegids vergelijkt al 30 jaar opleidingen in Nederland op onafhankelijke en kritische wijze. In de Keuzegids mbo 2022 vind je informatie over: • Welke opleidingen je kunt doen in het mbo • Hoe je wordt toegelaten tot een opleiding • Wat studenten vinden van hun opleiding • De baankansen en het salaris na een opleiding • Cijfers over instroom, uitval en afgestudeerden • En nog veel meer… Kijk ook op keuzegids.nl voor de online locatiecheck. Daarin vind je de locaties van alle opleidingen op een rijtje.

Doorloopjes 2 € 25,95
Doorloopjes 2

Lucelle Deneer Docent Teacher College Windesheim, ambassadeur Leraar 24 en De baan van het Leven Doorloopjes is de inspiratie die ik graag tot mijn beschikking had gehad toen ik zelf aan de lerarenopleiding begon. Als lerarenopleider kan ik nu met Doorloopjes studenten actief laten nadenken over hun ontwikkelingsvraagstuk en hun handelen in de onderwijspraktijk. Bovendien nodigt het uit tot netwerklezen en het voeren van discussies over hoe zij zich tot de genoemde onderzoekers en auteurs verhouden. Hannah Bijlsma Inspecteur po/vo, leraar, onderzoeker Dit boek presenteert tweeënvijftig nieuwe Doorloopjes waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat ze lessen effectief maken. Heerlijk overzichtelijk en direct toepasbaar in de praktijk. Na het lezen van dit boek is het duidelijk: leraren hebben het mooiste en veelzijdigste beroep dat er is. Paul Kirschner Emeritus hoogleraar Onderwijspsychologie aan de Open Universiteit Ik noem Doorloopjes het onderwijswetenschappelijk equivalent van grafische romans. Caviglioli en Sherrington leren de docent steeds in woord en beeld over het hoe, wat en waarom van onderwijskundig onderzoek, en hoe dit kan worden toegepast voor effectief, efficiënt en bevredigen onderwijs in de praktijk. Hilly Drok Docent Nederlands, trainer bij Toetsrevolutie Er zijn weinig boeken die de docentprofessionalisering zo doelgericht en tegelijk eenvoudig ondersteunen als Doorloopjes. Door het praktische karakter leent dit boek zich buitengewoon goed voor onderwijsverbetering, zowel op individueel niveau als in teamverband. Daarmee biedt dit boek volop handvatten om de kloof tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk te overbruggen.

Formatief handelen € 20,95
Formatief handelen

Veel scholen en opleidingen zijn of willen aan de slag met formatief handelen. Of het nu is om leerlingen en studenten te motiveren, hun zelfsturing te vergroten of om een betere balans te vinden tussen onderwijs en toetsing. Docenten zoeken echter vooral naar concrete manieren om formatief handelen te organiseren in de dagelijkse onderwijspraktijk. Hoe kan formatief handelen bijdragen aan een succesvol leerproces voor de leerling of student, maar ook aan een succesvol instructieproces voor de leraar en docent? In dit boek schetsen de auteurs aan welke uitvoeringsprincipes formatief handelen trouw moet blijven om van praktische en inhoudelijke betekenis te kunnen zijn. Ook maken ze duidelijk hoe docenten feedback effectiever en efficiënter kunnen inzetten, en welke essentiële rol de ‘vergeten strategie’ van kwaliteitsbesef bijbrengen hierin speelt. Kernboodschap van het boek is dat een geslaagde implementatie van formatief handelen en feedback in lessen begint bij een doordacht onderwijsontwerp. Als een docent immers een helder beeld heeft op de beoogde onderwijsdoelen en de samenhang tussen deze doelen, geeft dit houvast hoe formatief handelen in de dagelijkse didactiek zo optimaal mogelijk kan worden vormgegeven. Dit boek is geschikt voor leraren, docenten, leidinggevenden en curriculumontwikkelaars van primair tot hoger onderwijs. De auteurs van dit boek zijn experts op het gebied van formatief handelen, feedback een curriculumontwerp en werken samen binnen Toetsrevolutie.

Ondernemersgids Creatieve beroepen 2022 € 27,50
Ondernemersgids Creatieve beroepen 2022

Handboek voor ondernemers in de creatieve sectorPraktische informatie voor starters en professionals en bestaande ondernemers in de creatieve sector. Boordevol informatie voor kunstschilders, filmers, schrijvers, fotografen, designers, illustratoren, architecten, componisten. Alles over ondernemen, geld, tarieven, belastingen, auteursrecht, wetten en regels en marketing.

Regie in de klas € 29,99
Regie in de klas

Goed gedrag is het begin van goed leren. Alle leerlingen verdienen klaslokalen waar het rustig en veilig is, en iedereen waardig met elkaar omgaat. Het is een van de belang- rijkste taken van de leraar om zo’n ruimte te creëren. Maar dit gaat niet vanzelf. Het is niet voldoende om te zeggen dat leerlingen zich moeten gedragen, goed gedrag zal weloverwogen en met veel inspanning moeten worden aangeleerd. Regie in de klas is een praktische gids die leraren hierbij helpt. Praktisch, wetenschappelijk onderbouwd en gebaseerd op de expertise van geweldige leraren van over de hele wereld. Het staat vol met strategieën, tips en gedegen adviezen, waar iedere leraar – nieuw of ervaren – iets mee kan. Tom Bennett is voormalig docent, gedragsdeskundige en oprichter van ResearchED. Hij schreef diverse publicaties over gedrag in de les en is een veelgevraagd internationaal spreker.

De Influisteraar € 27,50
De Influisteraar

Organisatieadviseurs - wat zijn dat voor mensen? Adviseurs kunnen grote invloed hebben op ondernemingen en organisaties. En op de mensen die er werken. Is organisatieadvies een ambacht? Is het evenwichtskunst tussen tegengestelde belangen? Hoe machtig is de adviseur en hoe onafhankelijk is zijn of haar oordeel? Hans Andersson is een van de oprichters van het gerenommeerde adviesbureau AEF (Andersson Elffers Felix). Hij adviseerde de halve wereld, van ondernemingsraden tot ministers. Hij was de influisteraar in de schaduw van de macht. Hij nam plaats aan de ronde tafels van bestuurscolleges, hij zat in de kantines van fabrieksarbeiders en schoof aan in de directiekamers van het Nederlandse bedrijfsleven. In de salons van de politieke macht nestelde hij zich in de canapés. Zijn motivatie is altijd geweest om met het organisatieadvies als vehikel maatschappelijke verandering teweeg te brengen. Het heeft hem faam bezorgd en ook wel de kritiek dat hij opereerde als een halve politicus. Dit boek is een oral history. Gedurende vier jaar lang heeft journalist en oud Volkskrant redacteur Jan Tromp gesprekken gevoerd met Hans Andersson. Gesprekken over de ervaringen en de opvattingen die Andersson in zijn lange loopbaan heeft opgedaan. Ze getuigen van het ingewikkelde van het vak, en van het fascinerende. Tromp is erin geslaagd om met dit boek ook een tijdsbeeld te geven van de politieke en sociaal-economische verhoudingen in Nederland in de laatste vijftig jaar. Niet in de laatste plaats is het boek de maatschappelijke verantwoording van een influisteraar.

Atlas voor gemeenten 2021 € 65,45
Atlas voor gemeenten 2021

Atlas voor gemeenten 2021 Hoe aantrekkelijk is uw gemeente voor verhuizende huishoudens? Wat is de sociaaleconomische positie van de bevolking in uw gemeente? En hoe hebben deze twee indicatoren zich ontwikkeld in de afgelopen tien jaar? De Atlas voor gemeenten 2021 (verschijningsdatum 17 november 2021) vergelijkt de 50 grootste gemeenten van Nederland op meer dan 50 indicatoren en laat voor veel van die indicatoren ook de ontwikkeling in de tijd zien. Ingedeeld langs de vertrouwde thema’s bevolking, sociaaleconomische positie en woonaantrekkelijkheid bevat deze Atlas een schat aan informatie die inzicht geeft in het wel en wee van gemeenten. Hoe ontwikkelt de bevolking zich als je inzoomt op verschillende leeftijdsklassen en segmenten? Hoe is het gesteld met werkloosheid voor verschillende leeftijdsgroepen en opleidingsniveaus? En welke factoren dragen het meeste bij aan de aantrekkelijkheid van uw gemeente? Is dat de woningvoorraad, het voorzieningenniveau of de veiligheid?