Mens en maatschappij

Mijn ontmoeting met Rudolf Steiner € 16,50
Mijn ontmoeting met Rudolf Steiner

Friedrich Rittelmeyer was een predikant van aanzien toen hij in 1911 Rudolf Steiner ontmoette. Deze ontmoeting zou tot een grote levenswending leiden. In dit boek beschrijft Friedrich Rittelmeyer de door hem omzichtig betreden weg die van de ene naar de andere ontmoeting met Rudolf Steiner voerde. Met grote zorgvuldigheid onderzocht Rittelmeyer het gedachtengoed dat Rudolf Steiner bracht, juist ook in relatie met Rudolf Steiners persoonlijke optreden en menszijn. Het tot elkaar komen van deze twee levensopgaven zou uiteindelijk leiden tot de oprichting van de Christengemeenschap. Deze herinneringen aan de veertien jaren dat Friedrich Rittelmeyer hem meemaakte geven ons de gelegenheid Rudolf Steiner op een unieke wijze te ontmoeten.

41 vragen van God voor de donkere dagen € 12,99
41 vragen van God voor de donkere dagen

De toekomst roept vragen op. Vragen over waar het heen gaat met deze wereld, over wat jou persoonlijk staat te wachten. Christenen vragen zich af hoe lang het nog duurt voordat Jezus komt.De toekomst roept vragen op. Vragen over waar het heen gaat met deze wereld, over wat jou persoonlijk staat te wachten. Christenen vragen zich af hoe laat het is op Gods horloge: vijf voor twaalf of duurt het nog even voordat Jezus komt? Ook God zélf stelt vragen in de Bijbel aan ons over de toekomst. De periode van Advent, Kerst en Oud en Nieuw is bij uitstek geschikt om stil te staan bij deze thema's. Ontdek hoe Gods vragen nieuw licht werpen op de donkere dagen rond Kerst. 41 dagen lang krijg je een vraag die je uitdaagt om stil te worden en het contact met God te zoeken. Na die vraag volgt een korte uitleg en toepassing. Aansluitend staan twee bezinningsvragen en een kort gebed. Tot slot is er ruimte om jouw antwoord aan God op te schrijven.

Bijbels dagboek 2023 € 14,99
Bijbels dagboek 2023

Afwisselende onderwerpen, originele teksten en gedegen uitleg waar je in het dagelijks leven wat mee kunt; dat is het Bijbels dagboek.Succesvolle verkoop van dit dagboek is ieder jaar weer verzekerd; afwisselende onderwerpen, originele teksten en gedegen uitleg waar je in het dagelijks leven wat mee kunt. Soms wordt ingegaan op een bepaald thema, soms wordt ervoor gekozen om een of enkele bijbelboeken door te lopen. Iedere bijdrage bestaat uit een bijbelgedeelte om te lezen, een uitgeschreven kerntekst en een meditatie. Daarbij wordt een psalm, gezang of lied opgegeven om te zingen. Op sommige dagen wordt een bezinningsvraag gesteld om over na te denken en eventueel in gezinsverband te bespreken, of er wordt een gebedspunt aangereikt.

Bijbels dagboek 2023 € 11,99
Bijbels dagboek 2023

Afwisselende onderwerpen, originele teksten en gedegen uitleg waar je in het dagelijks leven wat mee kunt; dat is het Bijbels dagboek.Succesvolle verkoop van dit dagboek is ieder jaar weer verzekerd; afwisselende onderwerpen, originele teksten en gedegen uitleg waar je in het dagelijks leven wat mee kunt. Soms wordt ingegaan op een bepaald thema, soms wordt ervoor gekozen om een of enkele bijbelboeken door te lopen. Iedere bijdrage bestaat uit een bijbelgedeelte om te lezen, een uitgeschreven kerntekst en een meditatie. Daarbij wordt een psalm, gezang of lied opgegeven om te zingen. Op sommige dagen wordt een bezinningsvraag gesteld om over na te denken en eventueel in gezinsverband te bespreken, of er wordt een gebedspunt aangereikt.

De F1-maatschappij € 20,00
De F1-maatschappij

Een vijfde van alle werknemers in Nederland kampt met burn-outklachten. En de helft van alle volwassenen is te zwaar. Tegelijkertijd nemen de gevoelens van ongelijkheid en onveiligheid in de samenleving steeds verder toe. Hulpverleners, journalisten, rechters en advocaten worden steeds vaker bedreigd. Of erger nog… Wat is er toch aan de hand? We staan allemaal voortdurend stijf van de stresshormonen. In de F1-maatschappij moet alles steeds sneller, beter, harder en geweldiger. Maar die manier van leven past psychologisch en fysiologisch niet bij ons. Onze oeroude basisbehoeften aan autonomie en verbondenheid botsen met elkaar in ons 10 miljoen jaar oude brein. Stress, angst, leegte, uitputting en ongelijkheid zijn het gevolg. Voor een leuk leven is een gezonde balans tussen autonomie en verbondenheid nodig. Neem daarom afscheid van de F1-race en leef volgens het SLOW-model voor meer gezondheid en geluk. Dit boek leert je: • Waarom de F1-maatschappij ons uitput. • Waarom SLOW leven vaker leidt tot geluksmomenten. • Hoe je de door jou gewenste gebeurtenissen realiseert. • Waarom jouw lichaam de sleutel is tot een gezond en leuk leven. • Hoe je je niet-functionele gedragspatronen kunt doorbreken. • Waarom sociaal contact je gelukkig maakt. • Dat spirituele verlichting makkelijker is dan je denkt. • Waarom en hoe de politiek moet investeren in onze basisbehoefte aan verbondenheid

Digha-Nikaya € 39,95
Digha-Nikaya

Dit boek in dundruk bevat de geheel herziene editie van de integrale Nederlandse standaardvertaling van de Digha-Nikaya (DN), ‘De verzameling van lange leerredes’ van de Boeddha.De Digha-Nikaya bevat 34 ‘lange’ leerredes van de Boeddha verdeelt over drie delen. Deze uitgave bevat alledrie deze delen. De eerste van de 34 leerredes, het Brahmajala-Sutta, legt o.a. de psychologische wortels bloot van 62 metafysische theorieën. De volgende 12 leerredes bevatten als kern de zogenaamde Tatha­gata-preek, een uitvoerige uiteenzetting van de verlossingsweg. De overige leerredes behandelen diverse onderwerpen. Zo beschrijft het Maha-Parinibbana-Sutta (DN 16) op indrukwekkende wijze de laatste weken van het leven van de Boeddha en geeft het Maha-Satipatthana-Sutta (DN 22) belangrijke instructies voor het cultiveren van aandacht. De Digha-Nikaya is rijk aan bloemrijke verhalen, gelijkenissen en mythische beschrijvingen en is er in het algemeen op gericht om mensen die nog geen boeddhist zijn, te inspireren tot het volgen van de Leer van de Boeddha. De vertaling wordt voorafgegaan door een algemene inleiding in het vroege boeddhisme, die de lezer vertrouwd maakt met het levensverhaal van de Boeddha en de belangrijkste elementen van zijn Leer, waaronder de oude meditatievormen, en is voorzien van verklarende noten. Ook is iedere leerrede voorzien van een samenvatting.

Teksten die de kerk niet wil lezen € 20,00
Teksten die de kerk niet wil lezen

De bijbel denkt heel anders over man en vrouw dan de kerk altijd heeft gedacht. In navolging van Gods eeuwige liefde ziet de profeet Hosea zijn geliefde als eeuwige geliefde in eeuwige gelijkheid. Dus niet zo: de man gaat voor en de vrouw moet volgen. Deze teksten schreef ik al zo’n 50 jaar geleden, maar de kerk reageerde er niet op en wilde ze niet lezen. Nu de hele wereld met dit onderwerp bezig is, wordt het misschien tijd deze teksten wel te gaan lezen. Hier zijn ze. De bedoeling is dat de kerk erop gaat reageren en erover gaat discussiëren, om te beginnen. Dus kerk: Ontwaak, gij die slaapt. – Aart van den Dool.

Aldus sprak de Boeddha € 24,95
Aldus sprak de Boeddha

Deze herziene, gebonden uitgave met leeslinten bevat de mooiste en belangrijkste teksten gekozen uit alle Nederlandse vertalingen van de leerredes van de Boeddha.In ‘Aldus sprak de Boeddha’ zijn de teksten thematisch geordend rond het leven en de leer van de historische Boeddha. Het leven van Siddhattha Gotama wordt verteld aan de hand van bekende sutta’s uit de Canon. De centrale begrippen van de boeddhistische leer worden uitgelegd aan de hand van passages uit die sutta’s – dichter bij de daadwerkelijke woorden van de Boeddha kan men niet komen. De boeddhistische leer is overgeleverd in vele duizenden pagina’s tekst, waardoor het moeilijk is om in een kort bestek een idee te krijgen van die leer. De samenstellers van deze bloemlezing, Jan de Breet en Rob Janssen, hebben uit de gehele Pali-Canon teksten bijeengebracht waarin de Boeddha zelf uitleg geeft over belangrijke begrippen als ‘de vier Edele Waarheden’, wedergeboorte, karma, de ‘keten van afhankelijk ontstaan’ etc. In de fragmenten spreekt de Boeddha tot zijn volgelingen, maar geeft ook advies aan koningen. Hij spreekt leken toe, en gaat in gesprek met asceten die andere ideeën hebben over hoe men dient te leven. Sommige teksten zijn heel poëtisch, andere vooral praktisch. Naast de Boeddha zelf komen ook zijn leerlingen aan het woord: zijn belangrijkste leerling, Sariputta, maar ook de non Dhammadinnā die door de Boeddha wordt gezien als de belangrijkste leerling die over de Dhamma spreekt, en anderen . Deze bloemlezing is niet alleen een kennismaking met de taal van de canonieke literatuur, maar ook een ideale zelfstandige introductie in de boeddhistische leer, met helder inleidingen en noten. Ook voor de meer ervaren lezer van de Canon is het een fijn boek om altijd bij de hand te hebben, voor op het nachtkastje, in de koffer of de werktas.

De psychologie van ReflAction € 33,69
De psychologie van ReflAction

Eindelijk een handleiding om je eigen psyche en gedrag te doorgronden en beïnvloeden. Met de direct toepasbare ReflActionmodellen leer je samenwerken met de unieke kracht van je bewustzijn.Bewust te worden van je bewustzijn, je sleutel tot zelfbevrijding De psychologie van ReflAction is het resultaat van mijn levenslange nieuwsgierigheid naar de werking van ons bewustzijn en de wijze waarop we als mens leven en leren. We leven allemaal in onze eigen versie van ‘de’ werkelijkheid, een werkelijkheid waarin ervaringen waarvoor we geen taal of referentiekader hebben, weinig bestaansrecht krijgen. Als mens zijn wij echter oneindig bewustzijn. Met De psychologie van ReflAction als handleiding ga je ontdekken wat de onmetelijke kracht van je bewustzijn is en hoe je jouw unieke zijnskwaliteiten kunt leven. Je leert de gebruiksaanwijzing van jouw psyche, jouw perceptie en je totale systeem, doorgronden in relatie tot jouw huidige realiteit. Je wordt de systeem¬ beheerder van je eigen leven. Het is een praktische bewustzijnspsychologie. ReflAction betekent het bewust inlassen van een tussenmoment waarop je voordat je handelt heel kort pauzeert bij een gevoel, een gedachte of impuls. Zo ontdek je de automatismen en de patronen die jou belemmeren en kun je bewuster kiezen om anders te handelen en te experimenteren. Met behulp van ReflAction kun je: • √ de diepere betekenis ontdekken achter ogenschijnlijk kleine gebeurtenissen • √ trauma’s uit je verleden loslaten en lichaam en geest helen; • √ leren om je vanuit vrijheid te verbinden en 100% eigenaarschap te nemen; • √ bruggetjes ontdekken naar wat zich wil aandienen in je leven en zo bewust een toekomst creëren die past bij je diepste verlangens. ReflAction helpt je om je hoofd, hart en buik te verbinden. Je kunt de vaardigheden, oefeningen en theorie inzetten voor jezelf en voor het coachen en begeleiden van anderen. Mijn diepste verlangen is dat zoveel mogelijk mensen vanuit de verbinding met hun hart hun leven en werk vormgeven en daarmee een leven in verbinding ervaren. Ans Tros is psychologe, ondernemer en auteur. Zij is medeoprichter van SchoolvoorCoaching en was tot het voorjaar van 2022 actief als creatief directeur. Zij publiceerde in 2002 Dynamisch Coachen (9e druk) en in 2009 Leiderschap door (zelf)coaching. In de afgelopen 12,5 jaar heeft zij het gedachtengoed over de psychologie van Jung, systeemdenken en lichaams- werk vertaald in ReflAction trainingen.

Manifestatie & Resonantie € 26,95
Manifestatie & Resonantie

Hoewel we als mens dagelijks van alles manifesteren en met energie resoneren, zijn we ons dit niet altijd bewust. Dit boek geeft je kennis en inzicht over bewustzijn, energie en materie. In dit boek ga je met name kijken naar de principes van manifestatie en resonantie en hoe je die bewust kunt hanteren. Ik ben sinds 2010 werkzaam als energetisch therapeute (healer), coach, docente en auteur, met als specialisaties hoogsensitiviteit en stressbeheersing. Ik werk vanuit holistische en energetische principes om mensen op hun pad van persoonlijke en spirituele ontwikkeling te helpen. Deze principes helpen je om beter met je dagelijkse leven om te gaan, om het spirituele en het alledaagse met elkaar te verenigen. Je maakt in dit boek eerst kennis met de theoretische begrippen in relatie tot manifestatie en resonantie. Daarna kijken we naar de dagelijkse praktijk: hoe zorg je dat je veel bewuster werkt met energie dan je tot nu toe deed. Vervolgens behandelen we de verschillende spirituele wetten waarop dit boek is gebaseerd. Ik heb dit boek eerder gebruikt als cursusboek, waarbij de cursisten persoonlijk werden begeleid. Ik heb gemerkt dat het boek prima voor zelfstudie geschikt is. Ik hoop dat je de geboden informatie gaat gebruiken om een gelukkig en vervuld leven voor jezelf te creëren. Veel succes! Renée Merkestijn

Muziek van de stilte € 19,95
Muziek van de stilte

Muziek van de stilte leven op het ritme van de getijden broeder David Steindl-Rast OSB Al meer dan vijftien eeuwen geeft het leven op het ritme van de getijden de dag van monniken vorm en inhoud. In dit boek laat de benedictijner broeder David Steindl-Rast op aansprekende wijze zien dat deze leefstijl ook mensen in de 21ste eeuw kan helpen. Wij mensen buiten het klooster hebben het druk en komen vaak tijd te kort. Geïnspireerd door de gregoriaanse gezangen geeft Broeder David aan dat het anders kan, waardoor we iedere dag juist tijd krijgen. Het eeuwenoude Gregoriaans herontdekt als inspirerende lifestyle voor vandaag! Muziek van de stilte staat dichter bij mij dan welk ander boek ook. Letterlijk: in de boekenkast naast m’n bureau is dit het eerste boek. Ik pak het steeds weer. En ik neem het al jaren mee naar iedere retraite die ik geef omdat ik er zo graag uit voorlees. Wat een zegen dat dit boek nu opnieuw is vertaald en wordt uitgegeven om hopelijk weer een heel nieuw publiek te bereiken.’ – Jan Kortie, stembevrijder en auteur van Jouw ziel wil zingen Broeder David Steindl-Rast OSB (1926) is een wereldwijd bekend geestelijk leermeester en schrijver van boeken over spiritualiteit en mystiek. Broeder David is een pleitbezorger van de spirituele praktijk van dankbaarheid. Daarnaast staat hij bekend vanwege zijn inspanningen om een breder publiek vertrouwd te maken met de waarde van het contemplatieve gebedsleven.

Vlinder op mijn hand € 13,50
Vlinder op mijn hand

“We reden op de fiets, jij in een stoeltje voorop, ergens in Drenthe, op een zonnige zomerdag, toen het ineens en zonder directe aanleiding door me heen flitste: ik heb een gehandicapt kind... Die flits vervaagde weer, en ook al zag ik in de jaren die volgden de moeite die jij had om goed in je lichaam te komen, het duurde nog jaren voor die flits zich opnieuw verdichtte: toen ik het formulier in handen hield waarop van officiële zijde vermeld stond dat jij ´100% zwaar gehandicapt´ was. Ik weet nog goed hoe verbijsterd ik was: wordt dat zó gezien in de buitenwereld...?! Ik zag jou vooral en bovenal als het stralende mensenkind, de prachtige mens die je was. Mijn zoon. Het kind wiens moeder ik ben. De mens die mij moeder maakte. Die mij zo rijk maakte dat er geen woorden voor zijn.”